Зошто да соработувате со нас:

Процес на соработка

Последни новости

Сведоштва и препораки

Успешно ги реализираа нашите бизнис идеи

Им благодариме на Агроконсалтинг Коцев што придонесоа со својата експертиза во развојот на нашата компанија и модернизирање на нашите производствени капацитети. Нашата успешна соработка ни обезбеди финансирање од ИПАРД за воведување на нова производна линија и финансирање преку државните развојни програми за домашни компании..
Прехранбрена индустрија КИМ

Обезбедивме финансирање преку ИПАРД

Со Агроконсалтинг Коцев соработуваме веќе десетина години наназад. Благодарение на нивната посветеност, реализиравме повеќе наши проекти од развој на идеја, обезбедување на земјоделско земјиште и успешно подигање на овошни насади со лешник на површина од 186 хектари. Притоа успешната соработка со Агроконсалтинг Коцев, ни обезбеди финансирање за нашата инвестиција преку ИПАРД програмата.
Ѓорѓи Цветков, Агродивис

Одлична тимска соработка

Со тимот на Агроконсалтинг Коцев соработував во повеќе наврати. Благодарение на посветеноста, знаењето и огромното искуство на Радица Коцева, заеднички реализиравме повеќе проектни активности низ регионот за градење на капацитетите на структурите кои што управуваат со ИПА средствата во земјите кандидати за ЕУ членство.
Јадранка Иванова, Правен експерт за заштита на животна средина

Нашата локација