Почеток

ГИ РЕАЛИЗИРА ВАШИТЕ ИДЕИ
Друштвото „Агроконсалтинг КОЦЕВ” се занимава со давање на консултантски услуги и посредништво во земјоделството.

Друштвото „Агроконсалтинг КОЦЕВ“ има одлична соработка со „ЗОДИ КОМЕРЦ“ Зоран ДООЕЛ, друштво кое се занимава со увоз на овошни садници и лозови калеми од овластени производители.

ШТО НУДИМЕ