Друштвото „Агроконсалтинг КОЦЕВ” се занимава со давање на консултантски услуги и посредништво во земјоделството. Формирани сме во 2007 година со единствена цел да им се помогне на индивидуалци и компании да обезбедат финансиска поддршка за реализација на нивните бизнис идеи во земјоделството и преработувачката индустрија. Постепено, нашата дејност ја проширивме во обезбедување на консултантски услуги за осмислување на бизнис идеи и подготовка на деловни планови и во други области од преработувачката индустрија. Оттогаш па наваму, имаме стекнато големо искуство кога станува збор за подготовка на проекти и обезбедување на финансиска поддршка за нивна реализација од донатори или кредитни институции.

Зад нас стојат безброј успешни приказни на домашни компании, кои со наша поддршка ги реализирале успешно своите проекти и обезбедиле раст и развој во нивното работење.

Од 2020 година, ја проширивме нашата дејност во подготовка и управување на ИПА проекти, како и давање на советодавни услуги во делот на управување со ИПА. Нашата експертиза, покрај во државата се користи и пошироко во Регионот, со тоа давајќи ни компаративни предности за пренос на искуство и знаење од други држави.

Нашето досегашно искуство и пристапот во работењето ни овозможуваат да бидеме блиску до нашите клиенти постојано додавајќи вредност на нашите услуги и градејќи доверба со нив.

Повеќе од 15 години заедно со клиентите ја градиме нашата репутација во управување и спроведување на проекти во мноштво области, секогаш обидувајќи се да ги надминеме сите предизвици кои бараат релевантно знаење и соодветна експертиза.

Продолжуваме понатаму со мотото: „СОЗДАВАМЕ ОДДРЖЛИВИ РЕШЕНИЈА И ГИ РЕАЛИЗИРАМЕ ВАШИТЕ БИЗНИС ИДЕИ“.

Нашиот тим


Проекти

Нашата локација